[1]
Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin 2021. Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI. Jurnal Hukum Ekonomi Islam. 5, 2 (Dec. 2021), 144-153.